Energy-Line 2.0

Energy-Line 2.0

License:Freeware

Size:6.1 MB

Date Added:19 September, 2014

Author: NETlinQ

Category: Mobile  >  Productivity


Advertisement

   


Velkommen til Energy-Line SmartPhone

For at styrke den proces der handler om at motivere brugerne til at reducere energiforbruget ved adfy¦rdsy¦ndring, anvender Energy-Line bl.a. SmartPhone App, hvor det er muligt af fy¸lge forbrug for den eller de enkelte bygninger som y¸nskes. Visualisering er meget en meget central del i forbindelse med adfy¦rdsy¦ndringer.

Pry¦cise mylinger af energiforbruget og konkrete tiltag giver virksomheder og institutioner faste holdepunkter til at gennemfy¸re en gry¸n strategi.

En vellykket gry¸n strategi kry¦ver klare og letforstyelige myl
Energy-Line SmartPhone foretager automatisk mylinger hvert kvarter som sammenfattes, sy du, ledelsen og det ansvarlige team hele tiden har et pry¦cist overblik over det reelle energiforbrug py basis af data, der maksimalt er 1 time gammel

Myleresultaterne vises ly¸bende py et enkelt og letforstyeligt panel, sy det tydeligt fremgyr om det aktuelle forbrug ligger over eller under gennemsnittet. De tiltag der gy¸res for at nedbringe forbruget, bliver umiddelbart synlige i den efterfy¸lgende myling. En enkel myde at sikre, at din virksomhed nyr de myl, der er sat for at gennemfy¸re en gry¸n strategi "œ samtidig med, at den enkelte medarbejder kan tage medansvar og y¦ndre adfy¦rd.

I al sin enkelhed kan Energy-Line smartphone minde om den myde man i moderne biler visualiserer det aktuelle bry¦ndstofforbrug. Eller den myde en ly¸becoach til fx en smartphone fungerer, hvor ly¸beren hele tiden fyr anvisninger om sin ly¸behastighed, energiforbry¦nding, el. lign alt efter behov.

Man behy¸ver ikke bo i gry¸nt byggeri for at blive gry¸nnere
Systemet har en hurtig tilbagebetalingstid. Den almindelige besparelse er py 5-15 % af energiforbruget efter installation. Dertil afsly¸rer systemet hurtigt et utilsigtet forbrug fx som fy¸lge af brud py skjulte vandry¸r.

Der er en stor og mylbar miljy¸indsats at hente for virksomheder og institutioner, der har til huse i konventionelt byggeri, og som y¸nsker at understy¸tte og dokumentere en gry¸n strategi.

For at kunne anvende Energy-Line smartphone App, skal du vy¦re kunde hos Energi & Teknik ApS.

System Requirements: Requires iOS 4.3 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Systems: iOS

Reviews of Energy-Line

- required fields
     


Related Downloads

1. ABB Energy Calculator 2.1 The ABB Energy Calculator is used to estimate the energy, CO2 and money saved when applying ABB's variable speed drives to typical fan and pump loads in place of direct-on-line control. DetailsDownload  - Screenshot

2. NWG Energy Care 1.2 Monitoraggio impianti fotovoltaici 1)Come posso ottenere un account? L"account viene generato da NovaProject e abbinato al prodotto (Energy Care) al momento della consegna al cliente finale; non y¨ prevista una registrazione on-line e/o... DetailsDownload  - Screenshot

3. Rock-Scissors-Paper on-line Qpop game alpha.001 Project to convert completely original and unique Board-Game design into on-line multiplayer game. Fast paced, high energy. Allows Pure Strategy or Dumb Luck. Many "Joys-of-Winning" and "Agonies-of-Defeat" See more... DetailsDownload 

4. Lusio Solid-State Lighting 1.0 Choosing lighting fixtures and lowering energy costs at your commercial or industrial facility has been simplified with the Lusio Solid-State Lighting app. Browse Lusio's product line, download the latest cut sheets, see real-world Lusio... DetailsDownload  - Screenshot

5. Jane Austen's Regency World 1.0 Subscribe to Jane Austen"s Regency World magazine to keep up to date with all that is happening in the world of Jane Austen and the Georgian and Regency eras. The magazine is published six times a year in Bath, England, and is mailed to fans... DetailsDownload  - Screenshot

6. Blazing Euchre Lite 1.0.3 Blazing Euchre is the classic card game, paired with stunning visuals and exciting game play. Watch as the cards burst into flame and begin smoking in front of you! Blazing Euchre Lite is the free version of Blazing Euchre Pro. Enjoy this... DetailsDownload  - Screenshot

Popular Downloads

1. DDC - .NET Developer Conference 2013 1.0 Die .NET Developer Conference ist eine Entwicklerveranstaltung der dotnetpro, dem Fachmagazin fy¼r .NET, Visual Basic, C++ und VBA fy¼r Softwareentwickler. Die Entwicklerkonferenz findet zum vierten Mal vom 24.-27. Juni 2013 im NCC Ost in... DetailsDownload  - Screenshot

2. Address It - Contact Manager 2.0.0 Address It is an app that combines all of your contacts, shares your location, and manages your albums. * Have you ever wanted your social-networking contacts, along with your phone contacts, all in one app? AddressIT combines them for you! You... DetailsDownload  - Screenshot

3. Text Me! - Free Texting + Free Phone Calls + Free Video Call 2.2.6 The Best FREE TEXTING App on the Store with FREE VOICE and VIDEO CALLS now optimized for iOS7 NEW - GET FREE CREDITS TO CALL OR TEXT ANY NUMBER IN 200 COUNTRIES IN THE WORLD * FREE Unlimited Text and Pic messaging to any phone in US, Canada and... DetailsDownload  - Screenshot

4. DOOO To-do & Idea Note ( Christmas Gift List Added ) 2.0.8 Special Christmas 70% off sale. Top 5 Productivity App in 35 contries & Optimized for iOS 7 Organize Your Thoughts with Photo, Voice, Drawing, Place & Never Lose your Ideas Again. " Dooo is a Visually Striking Thought Manager for... DetailsDownload  - Screenshot

Top Software

New Software

Top Search

Latest Reviews