Energy-Line 2.0

Velkommen til Energy-Line SmartPhoneFor at styrke den proces der handler om at motivere brugerne til at reducere energiforbruget ved adfy¦rdsy¦ndring, anvender Energy-Line bl.a. SmartPhone App, hvor det er muligt af fy¸lge forbrug for den ...

Energy-Line 2.0

Velkommen til Energy-Line SmartPhone

For at styrke den proces der handler om at motivere brugerne til at reducere energiforbruget ved adfy¦rdsy¦ndring, anvender Energy-Line bl.a. SmartPhone App, hvor det er muligt af fy¸lge forbrug for den eller de enkelte bygninger som y¸nskes. Visualisering er meget en meget central del i forbindelse med adfy¦rdsy¦ndringer.

Pry¦cise mylinger af energiforbruget og konkrete tiltag giver virksomheder og institutioner faste holdepunkter til at gennemfy¸re en gry¸n strategi.

En vellykket gry¸n strategi kry¦ver klare og letforstyelige myl
Energy-Line SmartPhone foretager automatisk mylinger hvert kvarter som sammenfattes, sy du, ledelsen og det ansvarlige team hele tiden har et pry¦cist overblik over det reelle energiforbrug py basis af data, der maksimalt er 1 time gammel

Myleresultaterne vises ly¸bende py et enkelt og letforstyeligt panel, sy det tydeligt fremgyr om det aktuelle forbrug ligger over eller under gennemsnittet. De tiltag der gy¸res for at nedbringe forbruget, bliver umiddelbart synlige i den efterfy¸lgende myling. En enkel myde at sikre, at din virksomhed nyr de myl, der er sat for at gennemfy¸re en gry¸n strategi "œ samtidig med, at den enkelte medarbejder kan tage medansvar og y¦ndre adfy¦rd.

I al sin enkelhed kan Energy-Line smartphone minde om den myde man i moderne biler visualiserer det aktuelle bry¦ndstofforbrug. Eller den myde en ly¸becoach til fx en smartphone fungerer, hvor ly¸beren hele tiden fyr anvisninger om sin ly¸behastighed, energiforbry¦nding, el. lign alt efter behov.

Man behy¸ver ikke bo i gry¸nt byggeri for at blive gry¸nnere
Systemet har en hurtig tilbagebetalingstid. Den almindelige besparelse er py 5-15 % af energiforbruget efter installation. Dertil afsly¸rer systemet hurtigt et utilsigtet forbrug fx som fy¸lge af brud py skjulte vandry¸r.

Der er en stor og mylbar miljy¸indsats at hente for virksomheder og institutioner, der har til huse i konventionelt byggeri, og som y¸nsker at understy¸tte og dokumentere en gry¸n strategi.

For at kunne anvende Energy-Line smartphone App, skal du vy¦re kunde hos Energi & Teknik ApS.

   Top Software

New Software

Top Search

Latest Reviews